• Welcome

SKF NNU 4856 K/W33 Bearing

SKF NNU 4856 K/W33 Bearing,SKF NNU 4856 K/W33 South Plainfield,SKF bearings Kuching

✡✡Cylindrical roller bearings, double row, super-precision - NNU 4926 ✡✡

☸☸ylindrical roller bearings, double row, super-precision - NNU 4926 B/SPW33 Metric (mm) Imperial (inch) PrintExport as PDF. NNU 4926 B/SPW33. Dimensions. d, 130, mm. D, 180, mm. B, 50, mm. D1, 162, mm. F, 146, mm. b, 5.5, mm. K, 3, mm. r1,2, min. 1.5, mm. s, max. 2.2, mm. Abutment dimensions. da, min. 137, m☸☸

✡✡Cylindrical roller bearings, double row, super-precision - NNU 4940 ✡✡

☸☸ylindrical roller bearings, double row, super-precision - NNU 4940 B/SPW33 Imperial (inch) PrintExport as PDF. NNU 4940 B/SPW33. Dimensions. d, 200, mm. D, 280, mm. B, 80, mm. D1, 252.2, mm. F, 225, mm. b, 11.1, mm. K, 3, mm. r1,2, min. 2.1, mm. s, max. 3.7, mm. Abutment dimensions. da, min. 211, mm. da, ma☸☸